اندام فوقانی


نمایش:
مرتب کردن بر اساس:

آتل انگشت پاک سمن

آتل انگشت پاک سمندست شامل مفاصل کارپومتاکارپال، متاکارپوفالانژیال و مفاصل بین انگشتی فوقانی و تحتانی..

30,000تومان

آویز دست شانه ای پاک سمن

آویز دست شانه ایاندام فوقانی شامل، بازوها، آرنج، ساعد، مچ دست و انگشتان می شود. اندام فوقانی در معرض..

118,000تومان

آویز دست گردنی پاک سمن

آویز دست گردنی اندام فوقانی شامل، بازوها، آرنج، ساعد، مچ دست و انگشتان می شود. اندام فوقانی در معرض ..

149,000تومان

شست بند آتل دار پاک سمن

شست بند آتل دارمفصل شست اجازه طیف وسیعی از حرکات را در جهات مختلف می دهد، در واقع حرکات ظریف دست با ..

109,000تومان

مچ بند آتل دار بلند با زاویه فانکشنال پاک سمن

مچ بند آتل دار بلند با زاویه فانکشنالمچ بند آتل دار بلند جهت حمایت از استخوان های ساعد طراحی شده است..

125,000تومان

مچ بند آتل دار کوتاه با زاویه فانکشنال پاک سمن

مچ بند آتل دار کوتاه با زاویه فانکشنالموارد مورد استفاده التهاب تاندونی و آسیب بافت نرمارتریت روماتو..

125,000تومان

مچ بند نئوپرنی آتل دار دوطرفه پاک سمن

مچ بند نئوپرنی آتل دار دوطرفه پاک سمنمفصل مچ دست از 8 استخوان کوچک و استخوان های ساغد تشکیل شده است،..

164,000تومان

مچ بند نئوپرنی با استرپ پاک سمن

مچ بند نئوپرنی با استرپمفصل مچ دست از 8 استخوان کوچک دست و استخوان های ساعد تشکیل شده است، که باهم م..

77,000تومان

مچ شست بند آتل دار پاک سمن

مچ شست بند آتل دار مفصل مچ دست دارای ساختار پیچیده ای می باشد که از 8 استخوان کوچک و استخوان های ساع..

130,000تومان