سیستم کنترل ادرار آقایان


نمایش:
مرتب کردن بر اساس:

اسفنگتر مصنوعی ادراری آقایان

اسفنکتر مصنوعی ZSI375 دستگاهی است که کنترل در دفع ادرار را دوباره به شما باز میگرداند و راه حلی منا..

43,790,000تومان

دستگاه هشدار دهنده شب ادراری

دستگاه هشدار دهنده شب ادراری قاطعترین روش درمان شب ادراری میباشد که در مطالعات متعدد اثر آن به اثبا..

570,000تومان

سیستم کنترل ادرار AMS 800

سیستم کنترل ادرار AMS800 یک سیستم کنترل ادرار دارای سه بخش پمپ، کاف قابل تورم و مخزن بالون است که پم..

50,000,000تومان