ست های بی اختیاری ادرار بانوانTVT , TOT

نویسنده admin 1400/04/26 0 نظر
       
     
   
 

ست های بی اختیاری ادرار TVTو TOT

 

هدف:

بي اختياري استرسي ادرار شايعترين مشكل بي اختياري زنان است كه روشهاي جراحي مختلفي دردرمان آن وجود دارد.هدف مطالعه و شناخت و شناسایی روش های درمان ميباشد.

 

 

آشنایی با موضوع:

بی اختیاری ادراری هم در زن و هم در مرد انواع مختلف دارد. شایعترین نوع بی اختیاری ادراری در خانمها همین بی اختیاری ادراری استرسی است. از هر سه نفر خانم یکی از آنها در طول زندگی دچار بی اختیاری ادراری استرسی می شود. امکان اتفاق افتادن آن در هر سنی است، ولی بیشتر در خانمهای ۶۰-۳۵ ساله اتفاق می افتد. بی اختیاری ادراری استرسی بدین معنی است که با هر عملی که فشار داخل شکم افزایش می یابد، بی اختیاری ادراری ایجاد می شود، مثل سرفه کردن، عطسه کردن، فین کردن، خندیدن، نشستن و بلند شدن، زور زدن، برداشتن چیز سنگین و غیره. گاهی بی اختیاری ادراری استرسی در حین رابطه زناشوئی ایجاد می شود و سبب مشکلات روحی بیشتری می گردد. بی اختیاری ادراری از چند قطره تا خالی شدن کامل مثانه فرق می کند. علل‌: به‌ وجود آمدن‌ تغییر در طرز قرارگیری‌ رحم‌ و مثانه‌ نسبت‌ به‌ یکدیگر که‌ باعث‌ کوتاه‌ شدن‌ پیشابراه‌ (لوله‌ای‌ که‌ ادرار را از مثانه‌ به‌ سمت‌ خارج‌ هدایت‌ می‌کند) و از دست‌ رفتن‌ حمایت‌ عضلانی‌ طبیعی‌ از مثانه‌ و کف‌ لگن‌ می‌شود. این‌ تغییرات‌ به‌ هنگام‌ حاملگی‌ و پس‌ از زایمان‌ رخ‌ می‌دهند، خصوصاً زایمان‌های‌ متعدد، چاقی‌ نیز خود یک‌ عامل‌ است‌. این‌ تغییرات‌ همچنین‌ ممکن‌ است‌ به‌ عنوان‌ یک‌ پیامد طبیعی‌ بالارفتن‌ سن‌ رخ‌ دهند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عوامل تشدید کننده بیماری:

زایمان‌های‌ طبیعی‌ متعدد، سن‌ بالای‌ 60 سال‌، زایمان‌ طبیعی‌ نوزدان‌ بزرگ‌، چاقی‌، بیماری‌ مزمن‌ ریوی‌ همراه‌ با سرفه‌، جراحی‌، سرطان‌ یا آسیب‌ ناشی‌ از اشعه‌ به‌ مکانیسم‌ اسفنکتر مثانه‌ مردان‌.

 

 

پیشگیری‌:

 یک‌ رژیم‌ غذایی‌ طبیعی‌ داشته‌ باشید و به‌طور منظم‌ ورزش‌ کنید تا قدرت‌ عضلانی‌ حفظ‌ شود. مرتباً برای‌ معاینه‌ مراجعه‌ کنید تا مشکلات‌ زود مشخص‌ شوند. پیش‌ از آغاز علایم‌ بی‌اختیاری‌ استرسی‌، تمرینات‌ کگل‌ را پس‌ از زایمان‌ فرا گیرید و به‌ کار بندید: زنان‌ می‌توانند شناسایی‌، کنترل‌، و تقویت‌ عضلات‌ کف‌ لگن‌ را فرا گیرند. این‌ عضلات‌ توانایی‌ قطع‌ ادرار را پس‌ از جاری‌ شدن‌ آن‌ به‌ فرد می‌دهند. تمرینات‌ زیر باعث‌ تقویت‌ این‌ عضلات‌ می‌شوند و به‌ فرد اجازه‌ می‌دهند که‌ این‌ عضلات‌ را کاملاً تحت‌کنترل‌ داشته‌ باشد و هر وقت‌ که‌ بخواهند شل‌ کند. برای‌ مشخص‌ کردن‌ این‌ که‌ کدام‌ عضلات‌ درگیر شده‌اند، به‌ هنگام‌ ادرار کردن‌، به‌طور متناوب‌ ادرار را قطع‌ و مجدداً اجازه‌ جاری‌ شدن‌ آن‌ را بدهید. منقبض‌ کردن‌ و شل‌ کردن‌ این‌ عضلات‌ را به‌ هنگام‌ نشستن‌، ایستادن‌، راه‌ رفتن‌، رانندگی‌، تلویزیون‌ نگاه‌ کردن‌ یا گوش‌ کردن‌ به‌ موسیقی‌ تمرین‌ کنید. این‌ عضلات‌ را به‌ تدریج‌ منقبض‌ و سپس‌ به‌ آهستگی‌ هرچه‌ تمام‌تر شل‌ کنید. این‌ عضلات‌ را از جلو به‌ عقب‌ (شامل‌ عضله‌ مقعد) تمرین‌ دهید. این‌ تمرینات‌ را هر روز صبح‌، بعدازظهر و عصر انجام‌ دهید. در ابتدا، در هر دفعه‌ 5 بار و تدریجاً تا 30-20 بار تمرینات‌ را انجام‌ دهید.

 

عواقب‌ مورد انتظار:

اگر بی‌اختیاری‌ ادرار آن‌ قدر شدید نباشد که‌ نیاز به‌ عمل‌ جراحی‌ داشته‌ باشد، انجام‌ تمرینات‌ اختصاصی‌ می‌تواند کار عضلات‌ را بهبود بخشد. اما اگر علایم‌ شدید باشند، با جراحی‌ می‌توان‌ مشکل‌ را حل‌ کرد.

 

عوارض‌ احتمالی:

 از دست‌ دادن‌ کامل‌ اختیار ادرار. این‌ حالت‌ نیازمند جراحی‌ است‌. عفونت‌های‌ ادراری‌ گوشه‌گیری‌ اجتماعی‌ به‌ علت‌ نگرانی‌ از شرمساری‌ ناشی‌ از بی‌اختیاری‌ ادرار نارسایی‌ کلیه

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

روش بررسي:

اين مطالعه به صورت كارآزمايي باليني تصادفي در 40 بيمار مبتلا به بياختياري استرسي ادرار صورت گرفته است. كليه بيماران به طور تصادفي در دو گروه تحت جراحي لاپاراسكوپيك Burch و TOT قرار گرفتند. اطلاعات بيماران توسط پرسشنامه هاي دموگرافيك، 22 سوالي كيفيت زندگي، 6-UDI مربوط به علائم ادراري، ISI مربوط به شدت بياختياري ادراري و بررسي اروديناميك به دست آمد.

 

 

يافته ها:

داده هاي مطالعه با 19 نفر در گروه TOT و 16 نفر در گروه لاپاراسكوپيك Burch بررسي شد. بهبود ابژكتيو به صورت عدم وجود ليك ادراري در تست استرس سرفه و بررسي اروديناميك نرمال شش ماه بعد از عمل در گروه لاپاراسكوپيك Burch %75 و در گروه TOT %84/2 بود0/53=p. نتايج پرسشنامه ISI با تعيين بهبود سابژكتيو در هر دو گروه نسبت به هم تفاوت معنيداري نداشت 0/23=p. پاسخ به سوالات 6-UDI به صورت تغيير نسبت به قبل از عمل نشان ميدهد كه علايم Urgency بعد از عمل در گروه TOT نسبت به لاپاراسكوپيك Burch كاهش يافت 0/04=p. نمره كيفيت زندگي IQOL، شش ماه بعد از عمل نسبت به مقدار پايه در هر دو گروه افزايش قابل ملاحظه اي داشته است 0/05<p ولي تفاوت مشاهده شده در دو گروه از لحاظ آماري معنيدار نبود.

 

 

نتيجه گيري:

بر اساس معيارهاي سابژكتيو و ابژكتيو TOT با كولپوساسپنشن لاپاراسكوپيك Burch تفاوت معنيداري ندارد

 

 

مقدمه:

انجمن بين المللي كنترل ادراري International Continence Society

ICS)) ، بي اختياري ادراري (Urinary Incontinence) را به معني شكايت از هرگونه نشت واضح ادراري كه منجر به مشكلات اجتماعي و بهداشتي براي فرد ميشود ميداند. بياختياري ادراري علامت شايعي است كه خانمها را در تمام سنين با شدت و تظاهر مختلف درگير ميكند. اين بيماري به ندرت تهديد كننده حيات است ولي ميتواند اثرات جدي بر وضعيت جسمي و رواني فرد داشته باشد. تعدادي از خانمها بياختياري ادرار را مشكل بزرگي نميدانند و يا آنرا يك فرايند نرمال در مراحل افزايش سن دانسته يا گمان ميكنند درماني نياز ندارند مطالعات نشان داده اند كه شيوع بياختياري ادراري به سمت سنين متوسط در حال افزايش است و بديـن صورت كه بي اختياري ادراري خفيف تا متوسط در سنين كمتر و بي اختياري  متوسط تا شديد در سنين بالاتر بروز ميكند. بي اختياري ادراري ممكن است به صورت مختلف ديده شود. بي اختياري استرسي در زير گروه علايم ادراري تحتاني به عنوان مشكل ذخيرهاي مثانه است كه با علامت نشت ادراري غيرارادي در طي فعاليت فيزيكي يا ورزش و يا عطسه و سرفه رخ ميدهد. بي اختياري استرسي ادرار شايعترين مشكل بي اختياري در زنان است و به ويژه در زنان جوانتر شيوع زيادي دارد. روشهاي جراحي كه براي بي اختياري استرسي به كار برده ميشود شامل ترانس واژينال ساسپنشن، نيدل ساسپنشن، رتروپوبيك ساسپنشن، Sling، پروتز اسفنكتر و تزريق اطراف يورترا و كولپورافي قدامي همراه با سوچور كلي گردن مثانه ميباشد. مطالعات ناچيزي در زمينه مقايسه روشهاي جراحي بياختياري ادراری صورت گرفته است و اكثر مطالعات به مقايسه روشهاي Tape (TVT) free Vaginal - Tension و لاپارسکوپیک Burch و يا Trans- Obturator Tape (TOT)  و TVT پرداخته اند. با اين حال تاكنون نتايج درماني دو روش لاپاراسكوپيك Burch و TOT مورد مقايسه قرار نگرفته اند. در اكثر مطالعات مقايسه روش TVT با لاپاراسكوپيك برچ بوده، از نظر بهبود آبژكتيو و سابژكتيو روش TVT بر لاپاراسكوپيك برچ ارجحيت داشته است. اما در برخي مطالعات تفاوتي بين نتايج بهبود بي اختياري استرسي در پي اين دو روش جراحي ديده نشده است.8و7 پارامترهاي بيمارستاني، تغييرات حاصل در كيفيت زندگي بيماران و دوره هاي نشت ادراري، در بررسي هاي مقايسه اي تفاوت قابل توجهي در مطالعات فوق نداشته اند. مطالعات ارجحيت روش TOT به TVT را به خاطر كاهش خطر پرفوراسيون مثانه و روده ها ذكر ميكنند و موفقيت بالاي عمل با حداقل عوارض براي بيمار مطلوبتر ميباشد.

 

 

 

اثر بی اختیاری ادرار بر عملکرد جنسی زوجین و کیفیت زندگی بیماران:

مطالعات در مورد اثرات بی اختیاری ادرار در استرس بر عملکرد جنسی زوجین کم است. ما به طور آینده نگر عملکرد جنسی زوجین و رابطه بین عملکرد جنسی و کیفیت زندگی را ارزیابی کردیم. ما کیفیت زندگی را در زنان با بی اختیاری ادرار بدون استرس مقایسه کردیم. مواد و روش ها: زنان فعال جنسی حداقل 21 سال با بی اختیاری ادرار استرس و یا بدون آن و شریک زندگی آنها برای مطالعه انتخاب شدند. برای ارزیابی عملکرد جنسی ، زوجین GRISS (فهرست گلومبوک رضایت جنسی) و یک سوال 1 سوالی درباره تجربه کلی جنسیت را تکمیل کردند ، "طی 4 هفته گذشته ، چقدر از زندگی جنسی راضی بوده اید؟" علاوه بر این ، زنان برای ارزیابی کیفیت زندگی ، ICIQ-LUTSqol (مشاوره بین المللی در مورد پرسشنامه بی اختیاری-علائم مجاری ادراری پایین) را تکمیل کردند. یافته ها: برای ارزیابی عملکرد جنسی 66 مورد از 134 زوج دارای (49.3٪) و 95 مورد از 175 مورد (54.0٪) بی اختیاری ادرار استرس انتخاب شدند. زنانی که بی اختیاری ادرار را ترک می کنند عملکرد کلی جنسی کمتری داشتند ، فرکانس پایین رابطه جنسی ، رضایت کمتری (هر 001/0> p) و رفتار اجتنابی بیشتری داشتند (026/0 p¼). شرکای زنانی که دارای بی اختیاری ادراری استرس هستند ، بیشتر با اختلال نعوظ (p270.027) ، رضایت کمتر (006/0 p¼) و فرکانس پایین تر رابطه جنسی (001/0 p¼) تفاوت دارند اما در نمره کلی GRISS تفاوتی ندارند (093/0 p93). زوجین مبتلا به بی اختیاری ادرار در استرس تجربه جنسی ضعیف داشتند (05 / 0p <). زنان مبتلا به بی اختیاری ادرار در استرس کیفیت زندگی ضعیف تری نسبت به افراد بدون بی اختیاری ادرار در استرس داشتند (120 از 134 ، نرخ پاسخ 89.6 vs در مقابل 145 از 176 ، میزان پاسخ 82.4، ، p <0.001). عملکرد جنسی و کیفیت زندگی رابطه معنی داری نداشتند (0.001، 0.997).

 

نتیجه گیری:

بی اختیاری ادرار در زنان فقط با کیفیت زندگی و عملکرد جنسی زنان ارتباط منفی دارد بلکه با عملکرد جنسی شریک زندگی نیز ارتباط دارد.

بی اختیاری ادراری یک بیماری مزمن است که در آن از بین رفتن غیر ارادی ادرار در اثر تلاش ، اعمال جسمی ، عطسه یا سرفه ایجاد می شود. 1 این شرایط منجر به اثرات مختلف متضرر می شود ، از جمله اثرات عملکرد جنسی و QoL.2e4 یک زوج نامتجانس

با این حال ، بیشتر مطالعات مربوط به عملکرد جنسی در بیماران مبتلا به مشکل ، عملکرد جنسی را فقط از نظر بیمار ارزیابی کرده اند در حالی که از نظر شریک زندگی نادیده گرفته شده اند. 9. استرس ، اصرار یا بی اختیاری مخلوط) بررسی مقطعی ما برای مقایسه رضایت جنسی زنان با مردان در مقابل بدون SUI و همچنین رضایت جنسی شرکای آنها به طور فردی و از کل زن و شوهر بود. ما همچنین رابطه بین عملکرد جنسی و کیفیت زندگی را کشف کردیم و کیفیت زندگی را در زنان با بدون SUI مقایسه کردیم.

 

 

از سپتامبر 2013 تا مارس 2015 بیماران جنسی فعال جنسی-جنسی حداقل 21 سال مبتلا به SUI از کلینیک اورولوژی سرپایی در جزیره بیمارستان ، پنانگ ، مالزی استخدام شدند. ارزیابی های اولیه SUIstatus شامل شرح حال دقیق ، آنالیز ادرار ، جریان سنجی ادرار با حجم باقیمانده پس از باطل و التهاب لگن بود. با توجه به نشت ادرار در هنگام سرفه در حجم مثانه تقریباً 200 تا 250 میلی لیتر ، SUI توسط مشاور ارولوژی تشخیص داده شد. در طی همان دوره مطالعه ، محققان گروه کنترل را از دوستان و اعضای خانواده بیمارانی که به دنبال مراقبت در کلینیک اورولوژی بودند ، استخدام کردند ، اما آنها خود به دنبال درمان نبودند. . گروه کنترل شامل زنانی با حداقل 21 سال سن که از نظر جنسی و جنسی فعال بودند. ادامه بر اساس ارزیابی علائم تعیین شد و به عنوان پاسخی برای هرگز (نمره 0) به سوال 3 ICIQ-UI SF ، "چند بار ادرار نشت می کنید؟"

افراد بالقوه در گروه SUI و کنترل در صورت داشتن یک عفونت حاد شدید (به عنوان مثال ذات الریه) یا همبودی قابل توجه (مثلاً نارسایی مزمن کلیه ، دیابت کنترل نشده یا یک اختلال روانشناختی عمده مانند افسردگی) که ممکن است بر عملکرد جنسی تأثیر بگذارد ، از مطالعه خارج شدند. جراح کف لگن باردار بودند. از شرکای مربوطه نیز برای شرکت دعوت شد.

به افراد یک برگه اطلاعاتی با جزئیات هدف و جزئیات مطالعه داده شد. اگر آنها به طور شفاهی رضایت دهند ، سپس یک سری س ofالات خودگردان را تکمیل کردند. اگر افراد در درک کلمات یا عبارات خاص مشکل داشتند ، یکی از ما (RL) در سایت در دسترس بود. برای حفظ رازداری بیمار ، اطلاعات شخصی مانند نام و امضا ثبت نشده است. از افرادي كه شريك آنها در آن حضور نداشتند ، براي جمع آوري پرسشنامه همسر در خانه و بازگشت به آنها خواسته شد آنها را در بازدید بعدی خود از بیمارستان. این مطالعه توسط کمیته اخلاق مشترک دانشکده علوم دارویی ، بیمارستان Universiti Sains Malaysia-بیمارستان لام واه در مطالعات بالینی ، شماره USM-HLWE / IEC / 2013 (0006) تأیید شد.

 

فهرست مطالعه

مشخصات دموگرافیک از جمله سن ، قد ، وزن ، سطح تحصیلات ، سطح درآمد ، عوارض همراه ، وضعیت سیگار کشیدن ، مصرف الکل ، ورزش ، مدت رابطه و ختنه در مردان و سابقه زنان و زایمان و زنان در زنان به دست آمد. برای ارزیابی عملکرد جنسیت ، هر دو شریک GRISS و یک سوال در مورد تجربه کلی جنسی بیمار را تکمیل کردند ، "در طول 4 هفته گذشته ، چقدر از زندگی جنسی عمومی راضی بوده اید؟" علاوه بر این ، آزمودنی های زن برای ارزیابی QoL ، ICIQ-UI SF و ICIQ-LUTSqol را به پایان رساندند. مردان ، واژینیسموس و آنورگاسمیا در زنان م feنث ، بیهوشی ، اجتناب و عدم رضایت از زنان و زنان و کمبود جنسیت و ارتباط جنسی برای محاسبه امتیاز کلی (دامنه 0 تا 96) استفاده شد. نمره بالاتر نشان دهنده درجه بالاتری از مسئله اندازه گیری می شود. ICIQ-UI SF شامل 3 مورد امتیاز دهی شده برای ارزیابی نوع و شدت بی اختیاری است. 11 افراد به 4 دسته شدت بی اختیاری تقسیم شدند ، از جمله SUId1 تا 5 ناچیز ، با تعدیل 6 تا 12 ، از 13 تا 18 قطع شده است. ICIQ-LUTSqol دارای 20 مورد امتیاز بندی شده (دامنه 19 تا 76) است که تأثیر مشکلات ادراری را ارزیابی می کند. 14A نمره بالاتر تأثیر منفی بیشتری بر کیفیت کیفیت دارد. روایی و پایایی پرسشنامه ها در جمعیت مالزی ایجاد شده است.

 

تحلیل آماری

نتایج تجزیه و تحلیل تک متغیره به عنوان درصد متغیرهای طبقه ای و به عنوان میانگین SD (یا میانه و ضریب هوشی توزیع غیر نرمال) متغیرهای ناپیوسته بیان می شوند. ما نرمال بودن متغیرهای مداوم را با استفاده از هیستوگرام ، منحنی های احتمالی نرمال ، کجی و کورتوز ارزیابی کردیم. برای مقایسه متغیرهای دسته بندی مقدماتی de-mographic و 1 سوال پرسشنامه تجربه جنسی کلی ، از آزمون دقیق chi-square orFisher استفاده شد. برای مقایسه GRISSscores و سایر متغیرهای مداوم بین همسران SUI و افراد سالم از آزمون t مستقل یا Mann-Whitney U استفاده شد. ضریب همبستگی پیرسون برای تجزیه و تحلیل ارتباطات متغیر بین کل امتیازات ICIQ-LUTsqol و GRISS استفاده شد. برای بررسی رابطه رضایت کلی جنسی در زوجین دانشگاه علوم پزشکی از ضریب همبستگی رتبه Sppearman استفاده شد. با توجه به تفاوت در آمار جمعیتی اولیه برای ارزیابی کیفیت زندگی ، ما از رگرسیون خطی متعدد برای ارزیابی تفاوت در نمرات کیفیت زندگی بین بیماران مبتلا به SUI و گروه کنترل استفاده کردیم ، برای سن ، وضعیت یائسگی و هیسترکتومی قبلی. ورود اطلاعات با ExcelÒ2007 انجام شد. از SPSSÒ ، نسخه 22.0 استفاده شد تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده با P <0.05 از نظر آماری قابل توجه است.

 

نتایج

تأثیر SUI بر عملکرد جنسی زوجین

از 134 زن با SUI 66 (نرخ پاسخ 49.3٪) و 95 از 176 زن بدون SUI (54.0٪ نرخ پاسخ) موافقت کردند که در این مطالعه شرکت کنند. مشارکت مشکوک در افراد اظهار داشت که دلایل شریک نبودن (36.8٪ با SUI در مقابل 35.8 controls کنترل) ، ترجیح می دهند عملکرد جنسی (32.4 vs در مقابل 35.8)) را نشان ندهند ، از نظر جنسی فعال نیستند (23.5 vs در مقابل 22.2)) و مسائل مرتبط با شریک (7.3 ٪ در مقابل 6.2٪) میانگین سن بیماران مبتلا به SUI و شریک زندگی 49.7 7.63 و 54.2.2 9.30 سال و میانگین سن افراد سالم و شرکای پزشکی به ترتیب 48.7 8.31 و 51.39 سال 5.39 سال بود. هیچ تفاوت قابل توجهی در هر نوع ویژگی دموگرافیک بین زنان مبتلا به SUI و زنان سالم یا بین شریک زندگی آنها وجود نداشت (p> 0.05 ، جدول تکمیلی 1 ، http://jurology.com/). به طور متوسط ​​زوجین دارای شریک زندگی با SUIhad مقاربت جنسی مکرر کمتر (p less0.032 ، http://jurology.com/). زنان با SUI به طور قابل توجهی بالاتر از امتیازات GRISS بالاتر بودند (38.52 10.07 در مقابل 33.74 10.26 ، 0.006) ، که نشان دهنده عملکرد جنسی ضعیف تر است. با تمرکز بر خرده مقیاس های GRISS زن مشخص شد که زنان مبتلا به SUI رابطه جنسی کمتر مکرر گزارش می کنند (p <0.001) ، و بیشتر نارضایتی جنسی (p <0.001) و رفتار اجتنابی (p.0.026). به طور کلی 33 زن (50٪) با SUI نسبتا با زندگی جنسی در مقایسه با 68 داوطلب سالم (71.6٪) (p.0.028) بسیار رضایت داشتند. ما در مرحله بعدی عملکرد جنسی را بین شرکای افراد زن در مقابل بدون SUI مقایسه کردیم (جدول 1). شرکای زن با SUI مشکلات بیشتری را در زمینه اختلال نعوظ نشان دادند (027/0 p¼) ، و نارضایتی جنسی بیشتری داشتند (006/0 p¼) و رابطه جنسی کمتر تکرار شد (001/0 p¼). با این حال ، تفاوت معناداری در عملکرد جنسی کلی اندازه گیری شده توسط نمره GRISS (p93.0) وجود ندارد. به طور کلی 35 شریک زندگی (53.0٪) از زنان مبتلا به SUI نسبت به 66 داوطلب سالم (69.5 with) از زندگی جنسی  متوسط ​​یا بسیار راضی بودند (0 035). بین رضایت کلی جنسی از هر یک از شرکای زوج SUI همبستگی مثبت و نسبتاً شدیدی وجود دارد (0.667، p <0.001).

سرانجام ، ما عملکرد کلی جنسی و چند مقیاس قابل مقایسه GRISS زن و مرد و همچنین تجربه کلی جنسی بین زنان با SUI و شرکای آنها را مقایسه کردیم (جدول 2). زنان با SUI به طور قابل توجهی گزارش دادند

 

رابطه عملکرد جنسی با QOL در گروه SUI

داده ها در مورد 66 زن با SUI که GRISSplus ICIQ-LUTSqol را تکمیل کرده اند برای تجزیه و تحلیل در دسترس بود. هیچ ارتباط آماری معنی داری بین عملکرد جنسی و کیفیت زندگی وجود نداشت (0.001، 0.997).

 

تأثیر SUI بر کیفیت زندگی بیمار

از 134 بیمار با SUI 120 (89.6٪ پاسخگو) و 145 از 176 داوطلب سالم (82.4٪ میزان پاسخ) موافقت کردند که در این مطالعه شرکت کنند. میانگین سنی بیماران با SUI به طور قابل توجهی بالاتر از گروه سالم بود (52.2 8.98 در مقابل 45 .7 9.59 سال ، p <0.001). همه مشخصات دموگرافیک به جز وضعیت یائسگی (002/0 p¼) و پرهوشیسترستومی تفاوت معنی داری نداشت (p> 0/05) بر اساس بی اختیاری با توجه به نمره ICIQ-UI SF SUI در 91 نفر (8/75 درصد) متوسط ، در 28 نفر (3/23 درصد) شدید و در 1 نفر (8/8 درصد) بسیار شدید بود. گروه SUI نسبت به کنترل های سلامت (38.96 10.28 در مقابل 20.78 2.73 ، p <0.001). گروه SUI در تمام حوزه هایICICQ-LUTSqol به طور مداوم ضعیف تر بود (p <0.001) بیشترین دامنه فعالیت های بدنی بود که در آن 60 بیمار (50٪) مبتلا به SUI به طور متوسط یا زیادی تحت تأثیر قرار گرفتند در حالیکه 137 فرد سالم (94.5٪) به هیچ وجه تحت تأثیر قرار نگرفتند (001/0> p). هنگام کنترل سن ، وضعیت یائسگی و هیستراکومومی قبلی ، بیماران مبتلا به SUI به طور قابل توجهی فقیرتر بودند (ضریب استاندارد 0.80 ، p <0.001). کل امتیاز ICIQ-LUTSqol و در نتیجه ، تأثیر QoL با شدت بی اختیاری افزایش می یابد ، از جمله 36.7 9.29 برای SUI متوسط ، 45.5 9.61 برای SUI شدید و 64.0 برای SUI بسیار شدید.

 

بحث

مطالعه ما نشان می دهد که زوجین SUI عملکرد جنسی-ual ضعیف تری دارند در حالی که زنان دارای SUI QoL فقیرتر از گروه کنترل هستند. به طور خاص ، مردان مذکر با SUI رابطه جنسی کمتری داشتند ، راضی نبودند و بیشتر از رابطه جنسی اجتناب می کردند در حالی که شرکای آنها مشکلات بیشتری در عملکرد نعوظ داشتند ، کمتر راضی بودند و رابطه جنسی کمتری داشتند. اگرچه زنان با SUI نمره کلی GRISS نسبت به شریک زندگی خود به طور قابل توجهی بالاتر بود ، اما به طور کلی آنها رضایت جنسی به طور قابل توجهی متفاوت است توسط 1 سوال در مورد تجربه جنسی کلی بیمار اندازه گیری شد. این یافته نشان می دهد که زنان و مردان از نظر نگرش نسبت به رضایت جنسی متفاوت هستند. مطالعات قبلی تأکید داشتند که ارتباط بهتر زن و نه مرد جنسیت به طور قابل توجهی مرتبط است با رضایت جنسی بهتر. 17،18 این احتمال وجود دارد که زنان اهمیت بیشتری در دامنه مانند صمیمیت عاطفی و عدم ارتباط جنسی یا ارتباط جنسی در مقایسه با مردان قائل شوند. یافته های ما مشابه یافته های Bekker و همکاران بود که تفاوت قابل توجهی در عملکرد کلی جنسیت ، فراوانی مقاربت جنسی و رفتار اجتناب از آن گزارش کردند. 9 این نشان می دهد که بی اختیاری ادرار بر دامنه های مختلف عملکرد جنسیتی بدون در نظر گرفتن نوع بی اختیاری تأثیر منفی می گذارد. فرضیه ما این است که امتیازات کلی و مختلف خرده مقیاس GRISS در زنان با SUI در میزان مطالعه می تواند به دلیل ضعیف شدن عضلات کف لگن و ترس از بی اختیاری مجاری باشد ، در نتیجه باعث افزایش نگرانی در مورد تماس جنسی می شود. در یک مطالعه دیگر عملکرد جنسی بعدی ، ایجاد یک رابطه علalی مستقیم بین بی اختیاری و عملکرد جنسی است. 20 برای شرکای زنانی که دارای SUI بودند ، یافته های ما مشابه یافته های Bekker و همکاران بود ، که بدون رابطه جنسی مکرر ، کاهش رضایت جنسی و مشکلات بیشتر با در مقابل ، آنها همچنین تفاوت های قابل توجهی را در عملکرد جنسی مردان مشاهده کردند ، که در مطالعه ما مشاهده نشده است. این نشان می دهد که انواع دیگر بی اختیاری ممکن است شریک زندگی را تا حد بیشتری نسبت به SUI تحت تأثیر قرار دهد. دو نتیجه بالینی را می توان از مطالعه خارج کرد. 1) پزشکان باید در بیماران پیری محکم عمل کنند تا در مورد وجود مشکلات جنسی بیان بیشتری داشته باشند و هرگونه مسئله جنسی را به عنوان یک نگرانی پزشکی معمولی ، مشابه بی اختیاری مشاهده کنند. 2) پزشکان (اورولوژیست ها و متخصصین زنان و زایمان) و پرستاران بی اختیاری باید در مورد احتمال بروز مشکلات جنسی در شرکای بیماران مبتلا به SUI هوشیار باشند و به بیماران توصیه کنند که رضایت دوجنسی ممکن است بر رضایت شرکای آنها تأثیر بگذارد. با این حال ، ما این موارد را به نظر می رسد از آنجا که آسیایی ها (به خصوص در مالزی ، جایی که مسلمانان محافظه کار اکثریت جمعیت را تشکیل می دهند) بیشتر با رعایت مسائل جنسی احترام می گذارند و ممکن است بسیار خونسرد باشند و آشکارا پیچیدگی های جنسیت خود را افشا کنند. 21،22 ما GRISS را انتخاب کردیم زیرا خود اداره می شود و یکی از معدود پرسشنامه هایی برای ارزیابی عملکرد جنسی زوجین طراحی شده است. در حقیقت ، این مشاوره با مشاوره پنجم بین المللی در مورد بی اختیاری همراه با دو پرسشنامه مخصوص جنسیت ، از جمله IIEF (شاخص بین المللی عملکرد نعوظ) و FSFI (شاخص عملکرد جنسی جنسیت) ، توصیه شده است .23 برخلاف جنسیت

از پرسشنامه های اختصاصی ، GRISS از مقیاس های مقایسه ای برای مردان و زنان استفاده می کند ، به طوری که ما قادر به ارائه اطلاعات دقیق در مورد عملکرد کلی جنسیت هر دو شریک هستیم. نتایج در گروه SUI فقدان همبستگی را نشان داد. ما ICIQ-LUTSqol را انتخاب کردیم ، یک پرسشنامه مخصوص بیماری ها شامل کارهای متفرقه ای است که احتمالاً تحت بی اختیاری مانند زندگی روزمره (کارهای خانه و شغل) ، زندگی اجتماعی (فعالیت های بدنی ، توانایی سفر و دوستان ملاقات ، و زندگی اجتماعی) ، روابط شخصی (خانواده) تحت تأثیر قرار می گیرند. شریک زندگی و خانواده) ، خواب و انرژی ، استفاده از محافظت از بدن (پد) و محدودیت مایعات. 24 عدم ارتباط ممکن است تعجب آور باشد ، زیرا بعید است بسیاری از این حوزه ها بر عملکرد جنسی تأثیر بگذارند و بالعکس. مطالعه ما دارای نقاط قوت مهم است. از اطلاعاتی که در مورد اطلاعات نادیده گرفته شده در مورد تأثیرات SUI در عملکرد جنسی زوجین به دست می آوریم ، به عنوان دانش خوب اطلاعات رابطه جنسی و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به SUI ، مطلع شوید. در طول دوره مطالعه ، هیچ پاسخ دهنده ای پاسخگوی پرسشنامه ها نبود سایت از محققان مطالعه هرگونه توضیح / کمک را درخواست کرده است. این نشان می دهد که پرسشنامه ها برای فهمیدن بسیار ساده انتخاب شده اند. اگرچه برخی از شرکا به پرسشنامه ها در خانه پاسخ داده اند ، اما هرگونه احتمال بالقوه باید حداقل باشد. با این وجود ، مطالعه ما دارای محدودیت های زیادی است که باید در تحقیقات آینده مورد توجه قرار گیرد. خدمات اینترنتی با اندازه کوچک نمونه و تقریباً 50٪ عدم پاسخ در ارزیابی عملکرد جنسی محدود می شود. افرادی که از مشارکت خودداری کرده اند ممکن است دارای مشکلات جنسی اساسی باشند که آنها مایل به افشای آنها نبودند. توانایی تعمیم نتایج ما باید با احتیاط در نظر گرفته شود زیرا استخدام ما در بیمارستان انجام شد. با توجه به ماهیت مطالعه مقطعی ما ، ما نمی توانیم یک رابطه علی بین SUI و عملکرد جنسی زوجین برقرار کنیم. Orstudy فاقد ابزاری برای ارزیابی اینکه آیا افراد مبتلا به SUI در طی دوره آمیزشی ادرار نشت می کنند یا خیر. علاوه بر این ، ما اطلاعاتی در مورد تعداد زوجینی که به دلیل بی اختیاری انسداد از نظر جنسی غیرفعال بودند ، نداریم ، که به طور بالقوه می تواند رفتار اجتناب از آنها را توضیح دهد. ما پرسشنامه افسردگی را وارد نکردیم. اگرچه بیمارانی را که مبتلا به افسردگی تشخیص داده شده اند مستثنی می کنیم ، اما ممکن است افرادی با افسردگی تشخیص داده نشده وجود داشته باشند که بر عملکرد جنسی آنها تأثیر بگذارد.

 

نتیجه گیری

مطالعه ما وابستگی متقابل عملکرد جنسی در یک زن و شوهر را نشان می دهد. SUI زن با عملکرد کلی جنسی شریک زندگی مرتبط است و تأثیر منفی بر کیفیت زندگی بیمار دارد. هنگام درمان SUI ، بیماران کلینیکی باید هر دو شریک زندگی را برای بررسی مشکلات جنسی بررسی کنند. یک مطالعه آینده باید تعیین کند که آیا درمان SU می تواند عملکرد جنسی زوجین را بهبود بخشد یا خیر.

 

 

REFERENCE

1.Haylen BT, de Ridder D, Freeman RM et al: AnInternational Urogynecological Association(IUGA)/International Continence Society (ICS)joint report on the terminology for female pelvicfloor dysfunction. Neurourol Urodyn 2010;29:4

2.oyne KS, Kvasz M, Ireland AM et al: Urinaryincontinence and its relationship to mentalhealth and healtrelated quality of life in menand women in Sweden, the United Kingdom, andthe United States. Eur Urol 2012;61:88

3.Heiman JR, Talley DR, Bailen JL et al: Sexualfunction and satisfaction in heterosexual coupleswhen men are administered sildenafil citrate(Viagra) for erectile dysfunction: a multicentre,randomised, double-blind, placebo-controlledtrial. BJOG 2007;114:437

4.Lim R, Liong ML, Leong WS et al: Validity, reli-ability and responsiveness of the InternationalConsultation on Incontinence Questionnaire-ShortForm and the International Consultation on In-continence Questionnaire-Lower Urinary Tract

5.ISI Article

6.  https://youtu.be/gldHgC9z8RM

افزودن نظر